Cenník

Rodinné domy

Niektorým poskytovateľom stačí za dozor pri celej výstavbe rodinného domu odmena 200,- €. Akú kvalitu môžete očakávať za takú cenu?
Náš prístup je odlišný. Na stavbu chodíme 2-3x týždenne, za celú dobu výstavby je to aj 100-120x.

Naša cena za stavebno-technický dozor pre rodinné domy sú cca. 4% stavebných nákladov. Avšak presná cena vždy záleží od konkrétnej výstavby a úloh, ktoré budeme zabezpečovať.

Dá sa cena znížiť?

Nakoľko máme širokospektrálny prehľad o stavebných materiáloch a ich cenách, v niektorých prípadoch vás dokážeme nasmerovať na také riešenia, materiály a výrobky, ktoré zaujímavým spôsobom znížia celkové obstarávacie náklady. Naše poradenstvo (je vždy súčasťou štandardu) vám dokáže cenu výstavby znížiť a aj to je naša výhoda pre vás.

Výstavba administratívnych budov, opravy a rekonštrukcie, veľká výstavba a pod.

Ceny stanovujeme individuálne podľa konkrétnej situácie. Zohľadňujeme predovšetkým

  • naše právomoci a zodpovednosť,
  • frekvenciu a rozsah kontrolnej činnosti,
  • počet osôb vykonávajúcich dozor,
  • výkon odbornej činnosti vo výškach,
  • súčinnosť projektanta a kvalitu predloženej PD,
  • technológiu výstavby,
  • charakter stavby (NKP, lokalita, etapy)
  • a ďalšie.