Dozor pri výstavbe rodinného domu

Idete stavať rodinný dom? Chcete ho mať postavený kvalitne, aby vám spoľahlivo slúžil dlhé roky?Dozor pri výstavbe rodinného domu

Ponúkame vám

Postup

Poznámka: frekvencia kontrol na stavbe je 2-3x týždenne.

Čo získate?