O nás

Všetky dozorné činnosti poskytujeme v rozsahu komplexného technického dozoru investora, teda vysoko nad rámec Stavebného zákona.

Nerozdávame „pečiatky“, služby sú určené tým, ktorým naozaj záleží na kvalite stavebného diela – či už bežného bungalovu alebo obnove kaštieľa.

Sme odborne spôsobilí stavební inžinieri, zapísaní v registri SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.

O našich skúsenostiach z praxe prednášame na Stavebnej fakulte STU ako aj na rôznych odborných konferenciách. Sme autori verejných kontrol mnohých dominantných stavieb (TREND, ASB).

Dlhodobo sa tešíme skvelej reputácii v oblasti dozornej a kontrolnej činnosti vo výstavbe. Máme cit pre detail, sme pedantní a zodpovední.