Referencie

Skúsenosti s dozorom máme od malých prístreškov cez výstavbu rodinných domov, automobilového showroomu Volkswagen až po rekonštrukciu nemocničného areálu. Presné adresy poskytneme na vyžiadanie.

V oblasti stavebnej ekonomiky disponujeme exkluzívnymi referenciami dominantných stavieb: Trenčiansky hrad, Windsor Castle, Black Lady. V developerstve sme ako zodpovení riešitelia analyzovali investičné zámery v rôznych hladinách (najvyššia cca. 170 miliónov €).

Nerobíme žiadne rozdiely medzi dozorom pri výstavbe bungalowu alebo celého sídliska – každý od nás dostane 100 %.


Oceľová nosná konštrukcia kombinovaná s murovanými zmonolitnenými stenami – prístrešok pre parkovanie osobných motorových vozidiel

Murovanie, zvislé nosné koštrukcie, výplne otvorov – tehla, pórobetón, vápennopiesková tehla, monolit, kombinácie

Riadené vetranie, blower-door test

Podlahové vykurovanie – verzie bez systémovej dosky aj so systémovou doskou

Akustika

Tesárstvo, krovy a konštrukcie zastrešenia

Statika, vystužovanie

Statika – malá ukážka pre laikov, čo všetko sme odhalili na 1 strope bežného rodinného domu

Dokončovacie práce – sadrokartónové konštrukcie, obklady, dlažby, podlahy

Fasády, zatepľovanie

Špeciálna referencia – dozor pri rekonštrukcii pojazdných terás pre osobné vozidlá