Výber zhotoviteľa rodinného domu - krok tretí

Factum non Fabula

Dátum pridania: 14.4.2014

Trilógia Začíname stavať rodinný dom

Píše sa rok 2014 a vy sa tešíte z 2,4% úroku na hypotéke? Možno zbytočne...


Či už máte dom naprojektovaný na mieru, alebo ste si zvolili katalógovú opciu, budete čeliť otázke, kto vám dom postaví. V predošlých článkoch ste sa dozvedeli prečo treba mať pri výstavbe domu odborný dozor a ako si ho vybrať. Pokračovali sme odporúčaniami, a síce koho? ako? prečo? si zaradiť do výberu kandidátov na realizáciu. Dnes sa pristavíme pri situácii, kedy sa už rozhodujete medzi dvomi finalistami. Kandidátmi, ktorí ponúkli dobrú cenu, majú kvalitné referencie, alebo naopak, ich ponuky sú zreteľne odlišné, no každá z nich „má niečo do seba“. Môže sa ale stať, že ste do finále posunuli dobre maskovaného netradičného týpka, resp. svojskú s.r.o.-čku. A to môže byť veľký problém. Ako laici sa môžete dostať na tenkú hranu medzi tým, či budete 20 rokov splácať spoľahlivú a kvalitnú stavbu alebo dom hrôzy.

Takže, na čo si dať pozor? Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Našim odporúčaním je položiť finalistom otázky z nasledovných okruhov. Pýtať sa treba osobne, na mieste stavby, mať pri sebe konzultanta (osobu, ktorá bude na stavbe vykonávať odborný dozor) a sledovať reakcie kandidáta. Samozrejme, s každým finalistom sa treba stretnúť osobitne. Neuveríte, ale takéto okruhy otázok dokážu mnohých rozladiť a vám zreteľne v rozhodovaní pomôcť.


1. Stavebný denník
Denník zo zákona vedie stavebník, čiže vy, ale zápisy robí najčastejšie zhotoviteľ. Akým spôsobom sa budú vykonávať zápisy do stavebného denníka? Bude sa vôbec viesť stavebný denník?
Ideálna odpoveď: údaje do stavebného denníka zhotoviteľ zapisuje každý deň a je to pre neho samozrejmosť.
Freestyle odpoveď: stavebný denník zhotoviteľ nepíše, považuje to za zbytočnosť, pri výstavbe RD sa nemôže stať nič zlé.


2. Fotodokumentácia
Dostanem z priebehu realizácie fotodokumentáciu? Koľko fotiek mám očakávať - 10, 100, 1000? Ako často sa robia fotky?
Ideálna odpoveď: fotodokumentácia sa robí priebežne, zachytáva celý priebeh výstavby, robia sa aj fotky konštrukčných detailov; fotky zhotoviteľ zašle (USB kľúč, CD, email) po ukončení jednotlivých etáp výstavby.
Freestyle odpoveď: fotky sa nerobia, prípadne ich zhotoviteľ urobí mobilom ± 10 ks za celú výstavbu


3. Zámesová voda
Aká voda sa bude počas výstavby používať na miešanie betónu, malty a pod.? Verejný vodovod, dažďová, zhotoviteľ si vodu sám donesie v sudoch (IBC nádobách), použije sa voda od suseda alebo sa narazí studňa? Verejný vodovod je najdrahšia alternatíva, no treba si uvedomiť, že neznámy pôvod vody, prípadne dažďová voda je absolútne neprípustná. Zvýšená koncentrácia síranov alebo organických látok dokáže agresívne vplývať na homogenitu betónov, rozrušovanie cementových väzieb a pod. Časom sa môžu vyskytnúť vážne poruchy.
Ideálna odpoveď: použije sa voda z verejného vodovodu, alebo si zhotoviteľ donesie vodu sám v IBC nádobách (ako dôkaz jej čistoty nemá problém sa z nej napiť), alebo navrhne narazenie studne na pozemku s vykonaním laboratórneho posúdenia a pokiaľ voda vyhovuje, použije sa.
Freestyle odpoveď: Dažďová voda, privezená voda nejasného pôvodu alebo voda zo studne bez chemickej analýzy s argumentom načo rozbor vody? Veď tu všade je dobrá voda.


4. Kontrolné dni
Opýtajte sa zhotoviteľa, akú má predstavu o kontrolných dňoch.
Ideálna odpoveď: kontrolné dni sa stanovujú podľa progresu prác, resp. pri ukončovaní jednotlivých fáz. Zhotoviteľ odporúča, aby bol na kontrolnom dni prítomný dozor, projektant a vy.
Freestyle odpoveď: čo je to kontrolný deň?


5. Geologické aspekty
V projektovej dokumentácii býva takmer vždy uvedené, že na pozemku je potrebné vykonať inžiniersko-geologický prieskum. Povedzme, že ten sa vám nechce platiť, nakoľko ste si istí, že nestaviate na mieste bývalej skládky ani v blízkosti močarísk. Alternatívou je, aby statik alebo geotechnik posúdil výkopy pre základy a vyjadril sa k vhodnosti podložia. Ako zhotoviteľ zvykne v tejto fáze postupovať?
Ideálna odpoveď: odporučí, aby si výkopy prišiel obhliadnuť projektant statiky a o vhodnosti vyznačil zápis v stavebnom denníku. Ak statik prísť nemôže (väčšinou = nechce sa mu), tak vám zhotoviteľ ponúkne kontakt na autorizovaného geotechnika alebo statika, ktorý príde posúdenie základových pomerov vykonať a svoje stanovisko zapíše s okrúhlou pečiatkou do stavebného denníka.
Freestyle odpoveď: zhotoviteľ sám posúdi základy, je dostatočne skúsený a vlastne pri výstavbe takého bungalovu sa nemôže stať nič zlé, platiť osobitne za takúto službu je „blbosť“.


6. Drevo
Ak je na RD projektovaný krov, budete potrebovať drevené hranoly rôznych dimenzií a rôznych dĺžok + rezivo na laty a kontralaty. Opýtajte sa, z akej lokality a kedy boli stromy ťažené, či boli sušené prirodzene, v sušičke a či vôbec boli vysušované. Je vysoko pravdepodobné, že stromy ešte rastú a spília ich, až keď dostanú objednávku a budú vám tvrdiť, že tomu sa nič nemôže stať, že tento postup je bežný a úplne v poriadku. Áno, bežný je, ale v poriadku rozhodne nie.
To nie je všetko. Pokračujte otázkami o ochrane voči drevokaznému hmyzu (ako? koľko? kedy? a či vôbec?), spôsobe prepravy dreva a jeho uloženia, ako plánuje zhotoviteľ realizovať tesárske spoje, bude niečo spájať svorníkmi, alebo tvrdí, že postačí spájanie dlhými klincami?


7. Poistenie
Mať uzatvorené poistenie je prejavom zodpovednosti pri podnikaní. Ak aj budete mať v zmluve dohodnuté zábezpeky ohľadom vašich platieb za dielo, nemusí to stačiť.
Ideálna odpoveď: zhotoviteľ nemá problém do zmluvy o dielo ako prílohu uviesť kópiu poistenia na škody, ktoré by svojim konaním nechtiac spôsobil a výška poistky je minimálne 1,5 násobok hodnoty diela.
Freestyle odpoveď: zhotoviteľ poistený nie je, podniká od r. 1995, čo je už skoro 20 rokov a ešte sa mu nič nestalo.


8. Dozorná činnosť
Opýtajte sa, ako vníma úlohu osoby dozora [odporúčame “neprezrádzať” dopredu finalistovi, že budete mať vlastný dozor ].
Ideálna odpoveď: je zvyknutý na nestranného dozora. S dozorom si dohodne termíny a spôsob výkonu práce.
Akceptovateľná odpoveď: nemá problém s externým dozorom, ale ponúkne vám možnosť, že osobu dozora zabezpečí on.
Freestyle odpoveď: dozor nie je potrebný, sú to zbytočne vyhodené peniaze. Pri výstavbe rodinného domu nemôžu vzniknúť žiadne problémy. Ak by úradníci niečo potrebovali, on to vyrieši cez známeho.


Obdobne by sa dalo pokračovať otázkami o hrubej stavbe, technologickom vybavení, dokončovacích prácach a pod. Nie je to však potrebné, už týchto osem oblastí vám dostatočne napovie, kto pred vami stojí.

Po prečítaní týchto odporúčaní si niektorí môžu pomyslieť: výborne, dozvedel som sa všetko potrebné! Nie celkom, čo taká ochrana voči radónu, tepelná ochrana balkónových konzol alebo akustické mosty? Preto sme hneď v prvom článku napísali, že mať na stavbe odborný dozor je veľmi dôležité. Táto osoba bude pre vás najbližším partnerom, mali by ste jej dôverovať a byť presvedčený o jej kvalitách. Samozrejme, pomôže vám zhodnotiť aj toto finálové kolo a teraz si už môžete povedať, že pre výber vhodného zhotoviteľa ste urobili maximum.

Týmto malým exkurzom do skutočného sveta výstavby chceme iba upozorniť, že tešiť sa z vybojovania 2,4% úroku na hypotéke (oproti ponúkaným 3,5% – hodnoty platné v roku 2014) je nepochybne pekné, ale takáto úspora môže byť totálne nepodstatná. Pri výstavbe vlastného domu, ktorý raz budú dediť vaše deti, alebo ho budete chcieť so ziskom predať, rozhodujú úplne iné kritériá – materiály, remeselná zručnosť a najmä odborné vedomosti. A tieto kritériá sú paradoxne práve z finančného hľadiska oveľa podstatnejšie ako výška úroku na vašej hypotéke.

O výbere zhotoviteľa sa často diskutuje aj na sociálnych sieťach. Mnohí sa zaujímate o náklady na vykurovanie, chcete mať kvalitné okná, tehlu, izolácie. Hodiny a hodiny strávite na internete študovaním a zháňaním toho najvhodnejšieho a najlepšieho. Zároveň sa snažíte vybojovať čo najnižšiu cenu. Toto všetko robíte správne. No vo finále sa niektorí – úplne nepochopiteľne – spoľahnete na dobré slovo freestylistu, ktorý sa tvári, že má skúseností na rozdávanie, alebo si vyberiete podľa najlacnejšej ponuky. Extrémom sú rozhodnutia, ktoré vám „lajkli“ iné ženy na materských dovolenkách, kuchári, prírodovedci, rôzni domáci kutilovia na sociálnych sieťach s modrým pozadím. Celá výstavba je potom nekontrolovaný freestyle, ktorý nevedomky financujete. Možno sú to na záver tvrdé slová, avšak nechystáte sa kupovať 10 dkg salámy.

Dostali sme sa na záver našej trilógie. Veríme, že naše myšlienky budú pre vás prínosom.
Vo vašom budovateľskom úsilí vám držíme palce a želáme hladký priebeh výstavby! ;-)


__________________________________________________________________________________________________

Nepestujeme zeleninu, nepredávame plavky. My sme stavební inžinieri.

Máme vzdelanie, prax a renomé. A máme aj slogan, ktorý nás charakterizuje:
Mať kvalitné bývanie – to nie je povinnosť. Je to možnosť. Je to naša ponuka.
__________________________________________________________________________________________________


>> Novší článok: Celý život v paneláku a odrazu...
<< Starší článok: Výber zhotoviteľa rodinného domu - krok druhý

Chcete mať pohodlný prístup k seriálu Factum non Fabula?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.

Zadaním vášho e-mailu súhlasíte s uložením vašej e-mailovej adresy do našej databázy s cieľom zasielania nášho newslettra.