Kvalitný stavebný dozor


Stavebný a
technický dozor

Naše služby pre všetkých, ktorým
záleží na kvalite stavebného diela.

o nás naša ponuka

Dozor pri výstavbe
rodinného domu

Dozor pre bytové
domy, administratívu,
stavby pre kultúru a pod.

Obnovy, rekonštrukcie,
zatepľovanie